4. Sinif Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 2013

7 Nisan 2013 Pazar

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı, 4. Sinif Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 2013, 4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı indir. Böylesini ilk defa görüyorsunuz .Mutlak bakmalısınız.Emeğe saygı ve teşekkür.O ZAMAN SEYREDİN
Bir gün Hoca’nın eşeği kaybolur.
Ne yapsın Hoca şimdi?
Şu kır senindi, bu çayır benimdi –
Dere tepe aramaya koyulur.
Hem eşeği arar, hem türkü söyler.
Hoca’yı bu vaziyette görenler
Şaşırır, der ki:  “Bu ne hâl, Hoca?
İnsan türkü mü söyler eşeği kaybolunca?
Tersine, hiç durmadan feryat eder.”
Hoca bir parça düşünüp şöyle der:
“Tek ümidim şu dağın ötesinde.
Kalmadı başka yer, aramadığım.
Hele orada da bulamayayım
O zaman seyredin feryadı bende.”
Orhan Veli KANIK
İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.
Metin Kutusu: S ü l e y m a n   O C A K   –   o c a k 5 5 6 7
1.  Nasrettin Hoca, eşeğini ararken aşağıdakilerden hangisini yapıyor?
A)  Eşeğine sesleniyor.
B)  Gördüğü herkese soruyor.
C)  Türkü söylüyor.
D)  Feryat figan ediyor.
2.  Metne göre, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)  Hoca, son ana kadar ümidini koruyor.
B)  Hoca, çok hazır cevaplı biridir.
C)  Hoca, her yolu denemeden ümitsizliğe kapılmıyor.
D)  Hoca, yaşadığı sorun karşısında sorumsuz davranıyor.
5.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
A) Güneş             B) gezegen      C) gündüz        D) gaz
6.
Bu dünyaya sevmeye geldin
Yaşamak sevmek demektir, inan!
Sevgidir dünyamızın direği,
Gayrisi yalan.
Kemal OR
Aşağıdaki sorulardan hangisi yukarıdaki şiirle ilgili değildir?
A)  Bu dünyaya gelme amacımız nedir?
B)  Yaşamı nasıl güzelleştirebiliriz?
C)  Yaşamdaki asıl gerçek nedir?
D)  Sevgi deyince akla ne gelir?
A)  Güçlüler her zaman kazanmayı bilir.
B)  Güçlülerin yanında olmalıyız.
C)  Güçlü olmak tek doğrudur.
D)  Güçlü olan kendinden güçsüz olanı ezer.
  
8.
Azar azar kar yağıyor dışarıda.
Kar
Toprağı kim karacak?
Keçi yardan yuvarlandı.
Yar
Yardan kara haber geldi.
Küçük köpeğin yüzü lekeli.
Yüz
Yüzünü ne zaman yıkadın?
Eşekten inip deveye bindi.
Bin
Bu sorunun cevabı bin.
Yukarıdaki etkinliği düzenleyen öğrenci hangi sözcüğü eş sesli olarak kullanmamıştır?
A) bin                    B) yüz                C) yar                 D) kar
9.  “………………… çünkü camları temizlemedi.” cümlesi aşağıdaki söz gruplarından hangisi ile tamamlanabilir?
A)  Hasta oldu
B)  Deterjan kalmadığından
C)  Camları yeni aldı
D)  Annem ona kızdı
10.  Aşağıdaki cümlelerde geçen “de” lerden hangisi yanlış yazılmıştır?
A)  Doğanın ısınması, bizide tehdit ediyor.
B)  Çocuğun beslenmesinde peynir de olmalı.
C)  Tatilde yüzme öğrendiler.
D)  Öğrenciler içeride gürültü yapıyor.
11.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “cam” sözcüğünün durumunu belirtir?
A) bir                     B) kırık               C) beyaz           D) uzun
sürat
müsaade
problem
vatan
12. Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla yukarıdan aşağıya doğru “hız, izin, çözüm, yurt” kelimeleri yazılırsa aşağıdakilerden hangisi farklı bir anlam ilişkisi oluşturur?
A) hız                    B) izin                C) çözüm          D) yurt
13.  Aşağıdaki noktalı yerlerden hangisine “ama, fakat, ancak” sözcüklerinden sadece “ancak” sözcüğünü yazabiliriz?
A)  Cep telefonunu yeni aldı; ……………… telefon hemen arızanlandı.
Metin Kutusu: S ü l e y m a n   O C A K   –   o c a k 5 5 6 7B)  Dağlardaki hayvanları avlamak yasak; …………… kaçak avcılık yapılıyor.
C)  Toprak kaymasına çare var; ………………… çareyi uygulayan yok.
D)  Sinan’ın kardeşi denizde yüzmeyi …………………… öğrenebildi.
14.
18 nisan’da bafra’dan alaçam’a giderken, yenice köyü yakınlarında karadeniz’i gördüm.
 Yukarıdaki cümlede büyük harfle başlaması gereken kaç sözcük vardır?
A) 7                        B) 6                     C) 5                     D) 4
15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)  Her yıl Nisan ayında buraya gelir.
B)  İşe girmek için TBMM’ye başvuru yaptı.
C)  Buraya Bafra Belediyesi bakıyor.
D)  Şairin son kitabı “Horoz Şekeri” ni okudun mu?
16.  İndir sözcüğü hangi cümledeki “kırılmak” sözcüğünün yerine kullanılmalıdır?
A)  Sanatçının bu sözleri beni çok kırdı.
B)  Kuş gribi tavuklarımızın yarısını kırdı.
C)  Fiyatını biraz daha kırmalısınız.
D)  Bisikleti birden sağa kırdı.
17.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öznel anlatım vardır?
A)  Yazarın son kitabı altıncı baskısını yaptı.
B)  Yazarın son kitabını çok beğendim.
C)  Yazar, bu romanında Anadolu insanını anlatmış.
D)  Bu yazar macera romanları yazıyor.
18.  “İyi” sözcüğü, aşağıdaki sözcüklerden hangisinden önce gelirse “varlığın özelliğini” belirtmiş olur?
A) çalıştım           B) anlamış        C) uyuduk        D) arkadaş
19.  “Sevimli tilki ormanda yolunu ……………, sağa sola ……………………, nasıl bulacaktı ……………………? ” cümlesinde noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur?
A)  kaybetse/ koşmadan / yolundan
B)  kaybetti / bakındı / yolunu
C)  kaybetmiş / bakınarak / yolunda
D)  kaybetti / döndü / yolunda
20. 
Kelime
Ek Alan Kelimeler
Ek Almayan Kelimeler
1
Düşlerim
X
2
Verimlilik
X
3
Balık
X
4
Bahçe
X
Tablodaki kelimeler ek alıp almadıklarına göre “X” işareti ile işaretlenmiştir. Kaç numaralı kelimenin işaretlenmesinde yanlışlık yapılmıştır?
A)  1                       B)  2                    C)  3                    D)  4
 23.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?
A)  Tırabzon        B)  picama        C)  mağma       D)  solucan
24.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A)  Bu konudaki fikir ve görüşlerimi açıklamıştım.
B)  Sık sık telefon görüşmesi yaptım.
C)  Rüzgâr esince yapraklar sallandı.
D)  Korkudan dizlerimin bağı çözüldü.
25.  “Ağaçtan aşağıya önce Ali, sonra Mehmet indi.” cümlesinde bulunan kelimelerden hangisi gereksiz yere yazılmıştır?
A) sonra               B) önce             C) aşağıya        D) Ağaçtan
 **** TEST BİTTİ ****
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz
 **** BAŞARILAR ****
 Her soru 4 (dört) puandır.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı